Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα, το χειμερινό εξάμηνο και το εαρινό εξάμηνο, διάρκειας 13 εβδομάδων το καθένα. Μετά από κάθε εξάμηνο υπάρχει η εξεταστική περίοδος και τον Σεπτέμβριο η επαναληπτική εξεταστική. Όλες είναι διάρκειας 5 εβδομάδων.

Το χρονοδιάγραμμα σπουδών για κάθε έτος ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος που πραγματοποιείται τον Απρίλιο ή τον Μάιο του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.

Δεν πραγματοποιούνται μαθήματα τις παρακάτω ημέρες:

  • 26 έως 28 Οκτωβρίου (εθνική εορτή).
  • 17 Νοεμβρίου (επέτειος εξέγερσης του Πολυτεχνείου).
  • Από την παραμονή των Χριστουγέννων μέχρι την επομένη των Θεοφανείων.
  • 30 Ιανουαρίου (των Τριών Ιεραρχών).
  • 25 Μαρτίου (εθνική εορτή).
  • Καθαρά Δευτέρα.
  • Από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά.
  • 1η Μαΐου: Πρωτομαγιά (εργατική εορτή – απεργία).
  • Την ημέρα των φοιτητικών εκλογών.
  • Του Αγίου Πνεύματος.
Skip to content