Παράταση υποβολής αιτήσεων έως και τη Δευτέρα 15/07/2019

Σας γνωρίζω ότι η Γ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής στη συνεδρίαση αριθμός 46/02-07-2019 ενέκρινε την παράταση υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής, Σ.Ε.Υ. – Α.Π.Θ. με τίτλο: «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία», για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία αναγράφονται στην προκήρυξη (συμπεριλαμβανομένης και της βεβαίωσης περάτωσης προπτυχιακών σπουδών στην περίπτωση που δεν υπάρχει ακόμη το πτυχίο) μπορούν να υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα 15/07/2019.

 

Skip to content