Προκήρυξη ΠΜΣ ακ. έτους 2019 – 2020

Τα Εργαστήρια Κλινικής Φαρμακολογίας και Ιατροδικαστικής Τοξικολογίας, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ,
προκηρύσσουν την εισαγωγή (με ανώτατο όριο 50 θέσεις) μεταπτυχιακών φοιτητριών/των για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία».

Ο κύκλος του Προγράμματος Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διαρκεί 3 εξάμηνα πλήρους φοίτησης (δηλ. 2 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση και συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας), που θα διεξαχθεί στα Εργαστήρια Κλινικής Φαρμακολογίας και Ιατροδικαστικής Τοξικολογίας του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.. 
  Λειτουργούν τρείς (3) κατευθύνσεις:
– Κλινική Φαρμακολογία & Φαρμακευτική Ιατρική 
– Βιομηχανική Φαρμακολογία 
– Κλινική Τοξικολογία
 
Η έναρξη των μαθημάτων αρχίζει τον Οκτώβριο του 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 01/06/2019 έως 30/06/2019 συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα: http://cip.web.auth.gr/application και  επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά  ή ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση:  Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας, Κτίριο 16Β, 3ος όροφος, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ. Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη. 

Skip to content