Προκήρυξη υποτροφιών σε προπτυχιακούς/κες και μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες Τμημάτων του Α.Π.Θ. ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

H Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της με αριθμό 2979/22 και 23-1-2019, αποφάσισε να εγκρίνει την προκήρυξη για την χορήγηση εκατόν δέκα (110) υποτροφιών σε προπτυχιακούς/κες και μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες Τμημάτων του Α.Π.Θ. ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Θεόδωρο Αγοραστό καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ. 

Hμερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων  μέχρι και τις 19 Φεβρουαρίου 2019.

http://dps.auth.gr/el/node/3114

http://dps.auth.gr/sites/default/files/announcements/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE%95%CE%9A%CE%9F%202018-2019.pdf

http://dps.auth.gr/sites/default/files/announcements/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A0%CE%A4%CE%A5%CE%A7%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A6%CE%9F%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D.pdf

 

Skip to content