Προσφερόμενες θέσεις εργασίας στην εταιρεία HEALTHINK – Medical Research & Innovation

Οι προσφερόμενες θέσεις είναι οι εξής:

Medical Advisor (Senior)

Medical Advisor (Junior)

 

Επισυνάπτονται τα κείμενα σε αρχεία pdf.

Υπάρχουν αναρτημένα και στην ιστοσελίδα  της εταιρείας HEALTHINK – Medical Research & Innovation

https://www.healthink.info/en/page/8-healthink-%7C-careers

 

Skip to content