Υποβολή αιτήσεων για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 από 01/06 έως και 31/07/2021

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 01/06/2021 μέχρι και 31/07/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://cip.web.auth.gr/application ή ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση: Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας, Κτίριο 16Β, 3ος όροφος, Τμήμα Ιατρικής, Σ.Ε.Υ.-Α.Π.Θ. Πανεπιστημιούπολη, Τ.Θ.363, Τ.Κ. 54124 Θεσσαλονίκη

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, (συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων των σχετικών πιστοποιητικών και λίστας επιστημονικών δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων και άλλης ερευνητικής δραστηριότητας), φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, μία πρόσφατη φωτογραφία (σε φωτογραφικό χαρτί ή κατάλληλη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου, π.χ. jpg).

Η επιλογή γίνεται με βάση το βιογραφικό των υποψηφίων και συνέντευξη από τους υπεύθυνους του προγράμματος.

Skip to content