Ανεστάκης Δοξάκης

Ανεστάκης Δοξάκης

Επιστημονικός Συνεργάτης

Παθολογοανατόμος

Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ

Βιογραφικό Σημείωμα:  Σύντομο Βιογραφικό Ανεστάκης Δοξάκης

Τηλ.:

Φαξ:

E-mail: anestaki@auth.gr

Personal Webpage:

Skip to content