Αξάρη Μαριάννα

Αξάρη Μαριάννα

Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματειακή Υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Tηλ.: +30 2310 999313
Φαξ: +30 2310 999312
E-mail: axari@auth.gr
Personal Webpage: –

Skip to content