Βιζιριανάκης Ιωάννης

Βιζιριανάκης Ιωάννης

Mέλoς ΔΕΠ

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ

Τηλ.: +30 2310 997658 Φαξ: +30 2310 997645 E-mail: ivizir@pharm.auth.gr

Personal Webpage:

Skip to content