Βιργιλίου Χριστίνα

Βιργιλίου Χριστίνα

Επιστημονικός Συνεργάτης

Μεταδιδ. Δρ. Τμήματος Χημείας ΑΠΘ

Βιογραφικό Σημείωμα:  Σύντομο Βιογραφικό Βιργιλίου Χριστίνα

Τηλ.: +30 –
Φαξ: +30 –
E-mail: cr_virgi@hotmail.com
Personal Webpage: –

Skip to content