Ζαγγελίδου Ελένη

Επιστημονικός Συνεργάτης

 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης

Τηλ.: +30 –
Φαξ: +30 –
E-mail: zagelidu2@gmail.com
Personal Webpage: –

Skip to content