Κάπου Αγνή

Ειδικός Επιστήμονας

Φαρμακοποιός, M.Sc

Διεύθυνση Φαρμακευτικών μελετών και έρευνας Ανεπιθύμητων Ενεργειών, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)

Τηλ.: +30 
Φαξ: +30 
E-mail: akapou@eof.gr
Personal Webpage: –

Skip to content