Καρακίτσιος Σπύρος

Επιστημονικός Συνεργάτης

Μεταδιδ. Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ

Τηλ.: +30 –
Φαξ: +30 –
E-mail: spyros.karakitsios@gmail.com
Personal Webpage: –

Skip to content