Κυργίδης Αθανάσιος

Κυργίδης Αθανάσιος

Επιστημονικός Συνεργάτης

Γναθοχειρουργός

Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Οδοντιατρικής, ΑΠΘ

Βιογραφικό Σημείωμα:  Σύντομο Βιογραφικό Κυργίδης Αθανάσιος

E-mail: kyrgidis@auth.gr

Skip to content