Κωσταγιόλας Πέτρος

Κωσταγιόλας Πέτρος

Mέλoς ΔΕΠ

Επίκουρος Καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τηλ.: +30 Φαξ: E-mail: Personal Webpage: –

Skip to content