Λαμπροπούλου Δημητρούλα

Λαμπροπούλου Δημητρούλα

Mέλoς ΔΕΠ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ.

Βιογραφικό Σημείωμα:  Σύντομο Βιογραφικό Λαμπροπούλου Δημητρούλα

Τηλ.: +30 2310 997687
Φαξ: +30 2310 –
E-mail: dlambro@chem.auth.gr

Personal Webpage:

Skip to content