Μπαμίδης Παναγιώτης

Μπαμίδης Παναγιώτης

Mέλoς ΔΕΠ

Φυσικός

Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ

Βιογραφικό Σημείωμα:  Σύντομο Βιογραφικό Μπαμίδης Παναγιώτης

Τηλ.: +30 2310 999310
Φαξ: +30 2310 999702
E-mail: bamidis@med.auth.gr
Personal Webpage: –

Skip to content