Μπελλάλη Θάλεια

Μπελλάλη Θάλεια

Επιστημονικός Συνεργάτης

Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Βιογραφικό Σημείωμα:  Σύντομο Βιογραφικό Μπελλάλη Θάλεια

e-mail: bellalithalia@yahoo.com

Skip to content