Μπούμπα Βασιλική

Μπούμπα Βασιλική

Mέλoς ΔΕΠ

Χημικός

Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βιογραφικό Σημείωμα:  Σύντομο Βιογραφικό Μπούμπα Βασιλική

Τηλ.: –
Φαξ: –
E-mail: vboumba@cc.uoi.gr
Personal Webpage: –

Skip to content