Παπαδήμα Γεωργία

Παπαδήμα Γεωργία

Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματειακή Υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία

Tηλ.: +30 2310 999312

Φαξ: +30 2310 999312

E-mail: papadima@auth.gr

Personal Webpage: –

Skip to content