Πουρζιτάκη Χρύσα

Πουρζιτάκη Χρύσα

Mέλoς ΔΕΠ

Αναισθησιολόγος

Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρμακολογίας-Κλινικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ

Βιογραφικό Σημείωμα:  Σύντομο Βιογραφικό Πουρζιτάκη Χρύσα

Τηλ.: +30 2310 999025

Φαξ: +30 2310 999312

E-mail: chpour@auth.gr

Personal Webpage: –

Skip to content