Σαρηγιάννης Δημοσθένης

Σαρηγιάννης Δημοσθένης

Mέλoς ΔΕΠ

Χημικός Μηχανικός

Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ

Βιογραφικό Σημείωμα:  Σύντομο Βιογραφικό Σαρηγιάννης Δημοσθένης

Τηλ.: +30 2310 994562

Φαξ: +30 2310 996168

e-mail: denis@eng.auth.gr

Webpage: http://www.cheng.auth.gr/el/personnel/dep/14-personnel-sp-213/dep/93-dep-sp-1644828002.html?dep=sarig

Skip to content