Σούλης Γεώργιος

Ειδικός Επιστήμονας

Γενικός Ιατρός – Γηριατρικής

Τηλ.: +30 –
Φαξ: +30 –
E-mail: geosoulis@yahoo.com
Personal Webpage: –

Skip to content