Στεφανίδου Μαρία

Mέλoς ΔΕΠ

Καθηγήτρια Τοξικολογίας 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

Τηλ.: 210 7462415
Φαξ: –
E-mail: mstefan@med.uoa.gr
Personal Webpage: –

Skip to content