Χάϊδιτς Άννα-Μπεττίνα

Χάϊδιτς Άννα-Μπεττίνα

Mέλoς ΔΕΠ

Στατιστικολόγος

Επίκουρη Καθηγήτρια Υγιεινής-Ιατρικής Στατιστικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ

Βιογραφικό Σημείωμα:  Σύντομο Βιογραφικό Χάϊδιτς Άννα-Μπεττίνα

Τηλ.: +30 2310 999143

Φαξ: +30 2310 999701

E-mail: haidich@med.auth.gr

Personal Webpage: –

Skip to content