Καλώς ήρθατε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία”

Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τα Εργαστήρια Κλινικής Φαρμακολογίας και Ιατροδικαστικής Τοξικολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. οργανώνουν και προσφέρουν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: ”Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία” / ”Clinical and Industrial Pharmacology – Clinical Toxicology”.

Το Π.Μ.Σ. ”Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία”, που επανιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Α΄114), αποτελεί συνέχεια του Π.Μ.Σ. ”Kλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία” που ιδρύθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και από το οποίο αποφοίτησαν δύο σειρές μεταπτυχιακών φοιτητών πριν την αλλαγή του νομικού πλαισίου περί μεταπτυχιακών σπουδών.

Στόχος του Π.Μ.Σ. ”Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία” είναι να εξοικειωθούν οι επαγγελματίες της Υγείας και οι εργαζόμενοι στο χώρο του φαρμάκου με την πρακτική εφαρμογή της Κλινικής Φαρμακολογίας και της Κλινικής Τοξικολογίας και των διαδικασιών ανάπτυξης, δοκιμής κυκλοφορίας και πώλησης νέων φαρμάκων από την Φαρμακοβιομηχανία. Απώτερος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στην ορθολογική συνταγογράφηση και η επιστημονική τεκμηρίωση της φαρμακοθεραπείας. Επίσης, η εξοικείωση με τις διαδικασίες έρευνας, ανάπτυξης & έγκρισης νέων φαρμάκων καθώς και η απόκτηση δεξιοτήτων αναφορικά με την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία, όπως και η αντιμετώπιση ανεπιθύμητων ενεργειών, φαρμακευτικών και άλλων αλληλεπιδράσεων και δηλητηριάσεων που προκύπτουν από την ορθή ή κακή χρήση φαρμάκων.

Χορηγίες/Δωρεές

Το Π.Μ.Σ. ''Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία - Κλινική Τοξικολογία'' δέχεται χορηγίες/δωρεές από ιδιώτες, εταιρίες ή φιλανθρωπικά/κοινωφελή ιδρύματα σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας μέσω email (info_cip@auth.gr) ή τηλεφωνικώς (+30 2310 999312).

Το Π.Μ.Σ. ''Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία'' αποτελεί συνέχεια του Π.Μ.Σ. ''Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία'' που ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και από το οποίο αποφοίτησαν δύο σειρές μεταπτυχιακών φοιτητών πριν την αλλαγή του νομικού πλαισίου περί μεταπτυχιακών σπουδών. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Π.Μ.Σ., τις διαδικασίες εγγραφής, το διδακτικό και άλλο προσωπικό μπορούν να αναζητηθούν στον παρόντα ιστοχώρο.

Επικοινωνία

Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ

Ταχ. Διεύθυνση:
Γραμματεία Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας
Κτίριο 16Β, Είσοδος 1,  3ος Όροφος, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
Τ.Κ.: 54124, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη

E-mail: info_cip@auth.gr

Τηλ.: +30 2310 999312, 313

Skip to content