Αθανασέλης Σωτήριος

Αθανασέλης Σωτήριος

Mέλoς ΔΕΠ

Καθηγητής Τοξικολογίας

Υπεύθυνος Μονάδας Τοξικολογίας  Εργ. Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Βιογραφικό Σημείωμα:  Σύντομο Βιογραφικό Αθανασέλης Σωτήριος

Τηλ.: 210 7462419
Φαξ: –
E-mail: sathan@med.uoa.gr

Skip to content