Αθανασέλης Σωτήριος

Καθηγητής Τοξικολογίας

Υπεύθυνος Μονάδας Τοξικολογίας  Εργ. Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Skip to content