Γαβανά Μάγδα

Γαβανά Μάγδα

Επιστημονικός Συνεργάτης

Γενικός Ιατρός, Ειδικός Κοινωνικής Ιατρικής, M. Sc. Επιδημιολογίας, Διδάκτορας Ιατρικής

Βιογραφικό Σημείωμα:  Σύντομο Βιογραφικό Γαβανά Μάγδα

Τηλ.:

Φαξ:

Ε-mail: magdag@auth.gr

Personal Webpage:

Skip to content