Γκίκα Ελένη

Mέλoς ΔΕΠ

Χημικός

Λέκτορας Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας με γνωστικό αντικείμενο Ενόργανη Ανάλυση Οργανικών Βιομορίων

Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ

Τηλ.: +30 2310 996224
Φαξ: +30 –
E-mail: gkikae@auth.gr
Personal Webpage: –

Skip to content