Γκίκα Ελένη

Χημικός

Λέκτορας Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας με γνωστικό αντικείμενο Ενόργανη Ανάλυση Οργανικών Βιομορίων

Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ

Skip to content